Budżet partycypacyjny, czyli co? Cytując definicję z najpopularniejszej internetowej encyklopedii – to demokratyczny proces dyskusji i podejmowania decyzji, w którym każdy członek danej społeczności może decydować o tym, jak zostanie wydana część należącego do tej społeczności budżetu.

Budżet partycypacyjny UJ CM to propozycja skierowana do studentów i doktorantów.

To sposób na budowanie wspólnoty, na wsparcie rozwoju uczelni, aby stawała się lepszym miejscem do nauki, przyjaznym i otwartym na potrzeby członków społeczności akademickiej. To Wy możecie zgłaszać projekty i to przede wszystkim Wy będziecie decydować o tym, które z nich zostaną zrealizowane.

Aranżacja przestrzeni do nauki, stworzenie plenerowej siłowni czy zakup i wyposażenie budynków uczelni w ratujące życie defibrylatory, a może organizacja szkolenia ze specjalistą w dziedzinie ochrony zdrowia, koncert lub wystawa – możliwości jest wiele.

Do wydania jest 100 tysięcy złotych!

Pomyślcie, czego brakuje Wam w codziennym funkcjonowaniu na uczelni, co chcielibyście zmienić. Porozmawiajcie ze znajomymi ze studiów, zapytajcie, co – ich zdaniem – warte jest ulepszenia. Stwórzcie zespół, wspólnie opracujcie koncepcję i zgłoście swój projekt. Odpowiemy na Wasze pytania, podpowiemy, jak szukać rozwiązań, pomożemy w promocji.

Projekty można zgłaszać od 14 września do 30 listopada 2018 r.

Przygotowując projekt, pamiętajcie, że powinien on służyć całej społeczności akademickiej.

Musi być zgodny z przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w UJ CM, uwzględniać uwarunkowania techniczne i być technicznie wykonalny, musi być zlokalizowany na terenie nieruchomości (w tym w budynkach) pozostających we władaniu UJ CM lub w innych miejscach, które otrzymają aprobatę komisji weryfikującej projekt przed ostatecznym zaakceptowaniem do głosowania, spełniać kryterium ogólnodostępności dla studentów i doktorantów, a także gospodarności, rzetelności i celowości. Musi być też możliwy do zrealizowania do końca roku następującego po roku, w którym został ogłoszony konkurs – w tym wypadku do końca 2019.

Wszystkie szczegóły znajdziecie w regulaminie.

Maksymalna kwota pojedynczego projektu nie może przekroczyć 50 tys. zł. W zespole może być od 3 do 5 osób, premiowane będą projekty realizowane przez zespoły, w skład których wejdą przedstawiciele trzech wydziałów UJ CM.

Lista projektów zostanie ogłoszona 21 grudnia. Głosowanie, w którym będą mogli wziąć udział wyłącznie studenci i doktoranci UJ CM potrwa do 31 stycznia 2019 r.

Zwycięzców poznamy 1 lutego 2019 r.