Pytania? Wątpliwości?
Piszcie

Od 14 września 2018 r. organizowane są
dyżury konsultacyjne
z członkami Komisji dokonującymi
merytorycznej weryfikacji projektów.
Przed umówieniem się na konsultację,
należy zgłosić pytania lub temat rozmowy,
a także wstępny opis projektu
na budzet@cm-uj.krakow.pl.

Pozwoli to członkom Komisji na przygotowanie
wyczerpującej odpowiedzi,
która zostanie udzielona już
podczas spotkania
konsultacyjnego
Osoby do kontaktu z ramienia Działu Zamówień Publicznych:
mgr Wojciech Kochan – tel. 601 430 990, e-mail: wojciech.kochan@uj.edu.pl
mgr inż. Oliwia Lalik – tel. 12 433 27 29, e-mail: oliwia.lalik@uj.edu.pl
Osoby do kontaktu z ramienia Działu Zaopatrzenia:
mgr Magdalena Mikołajczyk – tel. 12 433-27-52, e-mail: m.mikolajczyk@uj.edu.pl
mgr inż. Ewelina Ogorzałek – tel. 12 433-27-33, e-mail: ewelina.ogorzalek@uj.edu.pl
Osoba do kontaktu z ramienia Działu Księgowości i Rozliczeń:
mgr Małgorzata Jabłońska – tel. 12 421 74 52, e-mail: malgorzata.jablonska@uj.edu.pl
Osoba do kontaktu z ramienia Działu Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej:
mgr Katarzyna Friedlein-Wójtowicz – tel. 12 433 27 38, e-mail: katarzyna.friedlein-wojtowicz@uj.edu.pl
Osoba do kontaktu z ramienia Zespołu Radców Prawnych CM:
mgr Ewa Bielecka – tel. 12 421 10 41, e-mail: ewa.bielecka@cm-uj.krakow.pl
Osoba do kontaktu z ramienia Działu Zarządzania Majątkiem:
mgr Magdalena Niedziałkowska – tel. 12 4332-741, e-mail: magdalena.niedzialkowska@uj.edu.pl
Osoby do kontaktu z ramienia Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM:
mgr Dorota Kwapisz – tel.: 12 421 19 94, 12 422 42 48, e-mail: dorota.kwapisz@uj.edu.pl
mgr Monika Brzozowska – tel. 12 421 19 94, 12 422 42 48, e-mail: monika.brzozowska@uj.edu.pl
Osoba z ramienia Działu Organizacji i Promocji CM:
mgr Ewa Skalska – tel. 12 37 04 394, e-mail: ewa.skalska@uj.edu.pl