Pytania? Wątpliwości?
Piszcie

Od 14 września 2018 r. organizowane są
dyżury konsultacyjne
z członkami Komisji dokonującymi
merytorycznej weryfikacji projektów.
Przed umówieniem się na konsultację,
należy zgłosić pytania lub temat rozmowy,
a także wstępny opis projektu
na budzet@cm-uj.krakow.pl.

Pozwoli to członkom Komisji na przygotowanie
wyczerpującej odpowiedzi,
która zostanie udzielona już
podczas spotkania
konsultacyjnego